DUYURU | Nüfusbilim Derneği Genel Kurulu

Nüfusbilim Derneği Genel Kurulu 9 Nisan 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilmiştir.

Yeni Yönetim Kurulu’nun görev dağılımına aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU
• Helga Rittersberger-Tılıç (Yönetim Kurulu Başkanı)
• Mehmet Akın Atauz (Y.K Başkan Yardımcısı)
• Enver Taştı (Genel Sekreter)
• Şebnem Beşe Canpolat (Sayman)
• Alanur Çavlin Bircan (Üye)

DENETLEME KURULU
• Kezban Çelik
• Barış Mutluay
• Seda Usubütün

YÖNETİM KURULU (Yedek)
• Ceren Topgül Samur
• Aytül Tamer Torun
• Zehra Yayla Enfiyeci
• Eda Purutçuoğluı
• Ahmet Sinan Türkyılmaz

DENETLEME KURULU (Yedek)
• Kardelen Güneş
• Yaser Koyuncu
• Mehmet Doğu Karakaya

DUYURU | Türkiye'de Nüfus • Şebnem Beşe Canpolat

Kurucu üyelerimizden Şebnem Beşe Canpolat'ın TÜRKİYE'DE NÜFUS kitabı TİAV yayınlarında.

Bu çalışma, Türkiye nüfusunun mevcut demografik yapısı ve sosyoekonomik özelikleri ile bu yapıda meydana gelen değişimleri anlatmayı konu almaktadır.
Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’nin nüfus yapısını, bu yapıya etki eden faktörleri ana hatlarıyla bu alanda uzman olmayan kişilerin de anlamasını sağlayacak ve ilgisini çekecek düzeyde anlatmaktır.

Yazar’ın 2012 yılı Ekim ayından beri Daire Başkanlığı görevini yürüttüğü Türkiye İstatistik Kurumu Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığının ürettiği istatistiklerin, okuyucunun istifadesine yönelik olarak olabildiğince anlaşılabilir ve yorumlanabilir düzeye getirilmeye çalışılması, düzenlenmesi ve yorumlanması yöntemiyle ortaya çıkmıştır.

Canpolat, Ş. B. (2019) Türkiye'de Nüfus,
Ankara TİAV ISBN: 9786058151383

DUYURU | Haber Global

Dernek üyemiz Sn. Prof. Dr. Sinan Türkyılmaz'ın 04 Şubat 2022 tarihinde TÜİK tarafından yayımlanan
ADNKS 2021 sonuçları hakkındaki değerlendirmesine ulaşabilirsiniz:

DUYURU | Metis Kitap

Hazırlayanların arasında 2020 yılı Nüfusbilim Derneği Ferhunde Özbay Makale Ödülü sahibi Taylan Acar'ın da bulunduğu ve derneğimiz üyelerinin yazarları arasında olduğu "Emek, Beden, Aile TÜRKİYE'DE KADINLIK HALLERİ" başlıklı kitap Metis Yayınlarından yayınlandı.

Hazırlayanlar: Taylan Acar, Şemsa Özar
Yayıma Hazırlayan: Müge Gürsoy Sökmen
Kapak Resmi: Helen Frankenthaler
Katkılar: Aslı Çoban, Ayşe Abbasoğlu Özgören, Faruk Keskin, İsmet Koç, Merve Kütük-Kuriş, Şemsa Özar, Taylan Acar, Z. Selen Artan-Bayhan, Zehra Yayla Enfiyeci, Zuhal Esra Bilir
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kitabın Baskıları: 1. Basım: Mart 2021

Ferhunde Özbay Anısına hazırlanan bu kitap, 9 Mart 2018'de Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ev sahipliğinde düzenlenen “Birinci Ferhunde Özbay Anma Konferansı: Türkiye’de Aile, Evlilik ve Kadın İstihdamı” başlıklı konferansta yapılan sunumların yeniden kaleme alınarak bir araya getirildiği makalelerden oluşuyor.

Ferhunde Özbay göç, gençlik, demografik davranışlar, kadın bedeni ve emeği alanında yaptığı çalışmalarla ve Türkiye toplumunun demografik yapısının zaman içinde nasıl değiştiğini siyasi iktidarın toplumu şekillendirme hedefi çerçevesinde inceleyerek Türkiye’deki sosyal bilimlere fevkalade önemli bir katkı sağlamıştır.

Bu derlemede, Ferhunde Özbay’ın kadın ve aile ekseninde yürüttüğü çalışmalarıyla açılan yoldan ilerleyen genç kuşak araştırmacılar, kadınların özgürleşme sorununun sosyal bilimler açısından olduğu kadar, toplumsal yaşamın sürdürülebilirliği açısından da ne kadar tayin edici bir yerde durduğuna ışık tutuyor; Türkiye’nin bu bağlamda içinden geçtiği güncel süreci farklı kavramsal yaklaşımlar ve metodolojilerle ele alıyorlar. Hepsi kariyerlerinin başlarında olan yazarlar sayesinde Ferhunde Özbay’ın mirasının emin ellerde olduğuna şüphe yoktur.

Sosyal bilim anlamında hepimize, insani ve akademik alanda öğrencilerine, meslektaşlarına ve çevresindekilere her zaman ilham ve güç vermiş sevgili Ferhunde Özbay’ı saygı ve minnetle anıyoruz.

İÇİNDEKİLER

Sunuş
40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra Türkiye’de Kadın Emeği
Şemsa Özar

Giriş
Yirmi Birinci Yüzyılda Türkiye’de Kadın Sorunu
Taylan Acar

Türkiye’de Kadın İstihdamının Önündeki Demografik Zorluklar: Doğurganlık Davranışları ve Bağlam
Ayşe Abbasoğlu Özgören

İmkânsız Yakınlık: AVM'lerde Kurulan Satış Görevlisi Müşteri İlişkisi
Zuhal Esra Bilir

Zamanın Müteşebbis Ruhunun Peşinde Anne ve Eş Olmak:
Moda Tutkunu Genç Mütedeyyin Kadınların İş ve Aile Hayatı Deneyimleri
Merve Kütük-Kuriş

Türkiye’de İmam Nikâhı Yaygınlığının Evlilik Kuşaklarına Göre Değişimi: Hayat Tablosu Analizi
Faruk Keskin, Zehra Yayla Enfiyeci, İsmet Koç

Kadınlar Boşanma Hakkının Neresinde:
İki Kuşaktan Kadın İlkokul Öğretmeninin Anlatılarında
Boşanma ve Kadının Güçlenmesi
Aslı Çoban

ABD’ye Göç ve Toplumsal Cinsiyet: Roller, Normlar, Sınırlar
Z. Selen Artan-Bayhan

Kaynakça
Katkıda Bulunanlar

DUYURU | TEDÜ Göç Çalışmaları

Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Hilal Arslan’ın ‘’Suriyeli Göçmenlerin Nesnel ve Öznel İyilik Hali’’ adlı konuşması 18 Ocak 2022 tarihinde
TEDÜ Göç Çalışmaları Yüksek Lisans Programı kapsamında gerçekleşti.

DUYURU | TÜİK Verileri

Dernek başkanımız ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Sutay Yavuz açıklanan TÜİK verileri ile ilgili olarak Haber Global TV kanalının sorularını cevaplandırdı.