DUYURU | Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Nüfusu Seminerleri (2)

Değerli Üyelerimiz,

Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Nüfusu Seminerleri kapsamında ikinci seminerimiz "Tarihsel Demografi Ortaçağ Doğu Coğrafyasında (Orta Asya, İran, Mezopotamya ve Anadolu) Göçlerle İlgili Deskriptif / Spekülatif Düşünceler” temasıyla 13 Ocak 2024 Cumartesi günü Saat 13:30’da Mebusevleri, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 9/5 Çankaya adresinde Sosyoloji Derneği Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Moderatörlüğünü Nüfusbilim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Enver TAŞTI'nın yapacağı seminerin konuşmacısı Şehirci ve Bölge Plancısı Nüfusbilim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Akın ATAUZ.

Bu seminerde, zaman perspektifi biraz daha geniş tutularak ve daha geniş coğrafyalar dikkate alınarak,bugün dünyada gözlemlenen ve giderek daha ciddi boyutlara doğru evrilmesi söz konusu olabilecek göç olgusunu (evrensel bir olgu olarak) tartışma arayışı ağır basmaktadır.

Sınırlı sayıda yer olması nedeniyle gerekli organizasyonun yapılabilmesi için katılım durumunuzun 12 Ocak 2024 tarihine kadar Derneğimizin nufusbilim@gmail.com e-posta adresine bildirmenizi önemle rica ederiz.

Seminere katılımınızı bekler, iyi günler dileriz.

  • Ayrıca, seminer sonunda küçük bir yılbaşı kokteylimiz olacak.

DUYURU | Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Nüfusu Seminerleri (1)

Değerli Üyelerimiz,

Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Nüfusu Seminerleri kapsamında ilk seminerimiz “Geçmişten Geleceğe Nüfus Alanındaki Veri Kaynakları” temasıyla 25 Kasım 2023 Cumartesi günü Saat 13:30’da Mebusevleri, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 9/5 Çankaya adresinde Sosyoloji Derneği Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Dr. Şebnem BEŞE CANPOLAT moderatörlüğünde konuşmacılar; Prof.Dr. A. Sinan TÜRKYILMAZ ve Dr. Cenker Burak METİN katılımı ile yapılacak olan seminerde "Nüfus ile ilgili istatistiklerin" elde edilmesinde kullanılan veri kaynaklarında Türkiye'de meydana gelen değişim, gündeme gelen yeni veri kaynakları ve kavramları tartışılacaktır.

Sınırlı sayıda yer olduğu için katılım durumunuzu 23 Kasım 2023 tarihine kadar Derneğimizin nufusbilim@gmail.com e-posta adresine bildirmenizi önemle rica ederiz.

Seminere katılımınızı bekler, iyi günler dileriz.

Nüfusbilim Derneği Yönetim Kurulu

DUYURU | Çamur Meselesi • Yaprak Civelek

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sosyoloji Bölümü ve Derneğimiz üyesi Doç. Dr. Yaprak Cilevek'in "Çamur Meselesi: Salgınla Artan Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışması" kitabı Nika Yayınevi'nden kitapçılarda.

Sosyal araştırmacı, merakı ve konusuyla baş başa kaldığında en büyük telaşlarından biri yönteme karar vermektir. Yönteme karar verme meselesi, özellikle metodoloji ve bilim felsefesinden gelen temel bilgi düzeylerini zorlayarak araştırmacıyı bir sınavla karşı karşıya getirir. Bu tür bir sınavda, kuramın ve pratiğin bileşkesinde iyi yetiştirilmiş bir sosyal bilim insanı, inceleyeceği toplulukların yaşadıkları coğrafyanın sahip olduğu özelliklerin bir ürünü olduğunu bilerek ilerlemeyi seçecektir. Bu aynı zamanda, bilim insanının içindeki diğerini olabildiğince nesnel koşullarda anlatabilmek için sefere çıkmasıdır. Çünkü anlatabilme yetisinin yükselişi, sosyal bilimcinin araştırma telaşına düştüğü konunun, bizzat “hayat” olarak kendini gösterdiği o yerde olmakla mümkündür.

Elinizdeki kitap bu nedenle bir mesele ile gelmiştir. Günümüzde “teknolojinin ışığı” altında aydınlanmanın her alanda ortaya attığı övgüler, sosyal araştırma, araştırmacı ve yöntem arasındaki ilişkiyi aslında çamurlu bir köşeye çekmiş, eleştirel bir düzleme atmıştır.

Çamur Meselesi, yöntem konusunun kuramsal ve pratik temelleri üzerine, bu işin ne denli meşakkatli olduğuna ve teknolojiye kaptırılan yönlerine dair yeniden düşünmek için sorular sormaktadır.

DUYURU | Ferhunde Özbay Makale Yarışması Sonuçlandı

Ferhunde Özbay Makale Yarışması Sonuçları

Sevgili Dernek Üyelerimiz,

Ferhunde Özbay hocamızı anısına düzenlenen Ferhunde Özbay Makale Yarışması Bilim Kurulu, ödül için başvuran makaleleri değerlendirmiş, bu değerlendirme sonucunda ödülün iki başvuru arasında eşit olarak paylaşılmasına karar vermiştir. Bununla beraber, Ödül Yarışmasına katılan tüm yazarlara Ferhunde Hocanın iki kitabı hediye edilmesine karar verilmiştir.

Ödülün; "Whose Bodies Matter: Space, Women, and Disability in Turkey" başlıklı makale çalışması ile Mine Egbatan ve İdil Seda Ak ve "Mücerret Sosyal Formlar ve Medeniyet: Geç Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Nüfus Düşüncesinin Kategorik Fenomenleri" başlıklı makalesi çalışması ile Bahtiyar Mermertaş'e verilmesi uygun görülmüştür. Makale yazarlarını tebrik eder, bu alandaki çalışmalara katkı sağlamasını dileriz.

Ayrıca, ödül kazanan iki makalenin temel sonuçlarını; Dernek üyelerimiz ve ilgili kişiler ile paylaşmak üzere 18 Mart veya 25 Mart 2023 Cumartesi günü Saat 11:00-12:00 arasında bir webinar düzenlenmesi planlanmıştır.

Söz konusu webinar’ın tarih ve zamanı netleşince sizlere duyurulacaktır.

Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.

Nüfusbilim Derneği Yönetim Kurulu

DUYURU | Ferhunde Özbay Makale Yarışması 2022

Türkiye’nin ilk demograflarından olan Ferhunde Hocamız 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra 1970 yılında Princeton Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nde sosyoloji ve demografi alanında çalışmalarda bulunmuştur. Sosyoloji doktorasını Cornell Üniversitesi’nde 1975 yılında tamamlamıştır. 1975-1979 yılları arasında yeniden Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde çalışmış, 8 Nisan 2015’de vefatından kısa bir süre öncesine dek öğretim üyesi olduğu Boğaziçi Üniversitesi’nde ders vermeye devam etmiştir. Nüfusbilim, göç, aile, kadın emeği, kent, sosyal tarih alanlarında Women, Family and Social Change (1990), Küresel Pazar Açısından Kadın Emeği ve İstihdamı: Türkiye Örneği (1998), Türkiye’de Evlatlık Kurumu: Köle mi Evlat mı? (1999), Türkiye’de Nüfus ve Kalkınma (2001) ve makalelerinin derlendiği Dünden Bugüne Aile, Kent ve Nüfus (2015) gibi birçok çalışmaya imza atmıştır.

Ferhunde Hoca, Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde birlikte çalıştığı hocası Prof. Dr. Nusret H. Fişek’in 1992’de vefatının ardından şöyle yazmıştı:

Bilimde yaşa ve titre göre hiyerarşi olmaması gerektiğini, özgür bir düşünme ve tartışma ortamının ne kadar geliştirici olduğunu öğrendim. Gençlere özgüven vermenin başka bir yolunun olmadığını öğrendim. Şimdi bu öğrendiklerimi öğrencilerime aktarmaya çalışıyorum ve yaşım ilerledikçe genç kuşaklarla tartışmanın bana da ne kadar yararlı olduğunu görüyorum.”

Ferhunde Hoca, her zaman genç bilim insanları ile birlikte düşünen, tartışan ve üreten bir akademisyen olmuştur. Nüfusbilim Derneği'nin kuruluşundan itibaren üyesi olan Ferhunde Hoca Derneğimizin birçok çalışmasına destek vermiştir. Bu doğrultuda Nüfusbilim Derneği olarak Türkiye'de nüfusbilim alanına katkı sağlayan genç sosyal bilimcileri teşvik etmek amacıyla 2018 yılından beri makale ödülü vermekteyiz. İki yılda bir verilen Nüfusbilim Derneği Ferhunde Özbay Makale Ödülü kapsamında nüfusbilim alanında yazılmış özgün makaleler değerlendirmeye alınmaktadır.

Ferhunde Özbay Makale Ödülü Yarışması Başvuru Koşulları

  • Yarışma sosyal ve beşeri bilimlerin tüm alanlarından yüksek lisans ve doktora öğrencilerine veya mezuniyetleri üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş genç bilim insanlarının katılımına açıktır.
  • Eserler tek yazarlı veya birden çok yazarlı olabilir ancak ilk isim yukarıdaki koşulu sağlamalıdır.
  • Yazar, tek yazarlı ise bir makale ile; çok yazarlı ise sadece bir makalede ilk isim olarak başvurabilir. 
  • Eserin nüfusbilim alanına özgün bir araştırma, analiz veya kuramsal değerlendirme ile katkı sağlıyor olması gerekmektedir.
  • Yarışmaya katılacak makaleler daha önce yayımlanmamış olmalı, sonuçlar açıklanıncaya kadar da yayımlanmamalıdır. Makaleler yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilmiş olabilir.
  • Makale (9500 kelimeyi geçmeyecek şekilde), makalenin özeti (500 kelimeyi geçmeyecek şekilde), başvuru sahibinin özgeçmişi ve iletişim bilgilerini içeren word dosyaları ferhundeozbayodulu@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.
  • Yarışmaya katılan tüm makaleler Nüfusbilim Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Dernek üyeleri, nüfusbilimi ve sosyal bilim alanında çalışan bilim insanlarından oluşturulan Bilim Kurulu tarafından değerlendirilir. 

2022 Ferhunde Özbay Makale Ödülü Yarışması Bilim Kurulu
• Akın Atauz
• Cenk Özbay
• Helga Rittersberger-Tılıç
• Sema Erder
• Şemsa Özar

Önemli Tarihler

Son Başvuru Tarihi:
16 Aralık 2022

Sonuçların Açıklanması:
16 Ocak 2023

  • Makale Yarışması’nın 2022 yılı ödülü 10.000 TL olarak belirlenmiştir. İkinci ve üçüncü seçilen araştırmacılara kitap ödülü verilecektir.

DUYURU | Nüfusbilim Derneği Genel Kurulu

Nüfusbilim Derneği Genel Kurulu 9 Nisan 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilmiştir.

Yeni Yönetim Kurulu’nun görev dağılımına aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU
• Helga Rittersberger-Tılıç (Yönetim Kurulu Başkanı)
• Mehmet Akın Atauz (Y.K Başkan Yardımcısı)
• Enver Taştı (Genel Sekreter)
• Şebnem Beşe Canpolat (Sayman)
• Alanur Çavlin Bircan (Üye)

DENETLEME KURULU
• Kezban Çelik
• Barış Mutluay
• Seda Usubütün

YÖNETİM KURULU (Yedek)
• Ceren Topgül Samur
• Aytül Tamer Torun
• Zehra Yayla Enfiyeci
• Eda Purutçuoğluı
• Ahmet Sinan Türkyılmaz

DENETLEME KURULU (Yedek)
• Kardelen Güneş
• Yaser Koyuncu
• Mehmet Doğu Karakaya

DUYURU | Türkiye'de Nüfus • Şebnem Beşe Canpolat

Kurucu üyelerimizden Şebnem Beşe Canpolat'ın TÜRKİYE'DE NÜFUS kitabı TİAV yayınlarında.

Bu çalışma, Türkiye nüfusunun mevcut demografik yapısı ve sosyoekonomik özelikleri ile bu yapıda meydana gelen değişimleri anlatmayı konu almaktadır.
Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’nin nüfus yapısını, bu yapıya etki eden faktörleri ana hatlarıyla bu alanda uzman olmayan kişilerin de anlamasını sağlayacak ve ilgisini çekecek düzeyde anlatmaktır.

Yazar’ın 2012 yılı Ekim ayından beri Daire Başkanlığı görevini yürüttüğü Türkiye İstatistik Kurumu Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığının ürettiği istatistiklerin, okuyucunun istifadesine yönelik olarak olabildiğince anlaşılabilir ve yorumlanabilir düzeye getirilmeye çalışılması, düzenlenmesi ve yorumlanması yöntemiyle ortaya çıkmıştır.

Canpolat, Ş. B. (2019) Türkiye'de Nüfus,
Ankara TİAV ISBN: 9786058151383

DUYURU | Haber Global

Dernek üyemiz Sn. Prof. Dr. Sinan Türkyılmaz'ın 04 Şubat 2022 tarihinde TÜİK tarafından yayımlanan
ADNKS 2021 sonuçları hakkındaki değerlendirmesine ulaşabilirsiniz:

DUYURU | Metis Kitap

Hazırlayanların arasında 2020 yılı Nüfusbilim Derneği Ferhunde Özbay Makale Ödülü sahibi Taylan Acar'ın da bulunduğu ve derneğimiz üyelerinin yazarları arasında olduğu "Emek, Beden, Aile TÜRKİYE'DE KADINLIK HALLERİ" başlıklı kitap Metis Yayınlarından yayınlandı.

Hazırlayanlar: Taylan Acar, Şemsa Özar
Yayıma Hazırlayan: Müge Gürsoy Sökmen
Kapak Resmi: Helen Frankenthaler
Katkılar: Aslı Çoban, Ayşe Abbasoğlu Özgören, Faruk Keskin, İsmet Koç, Merve Kütük-Kuriş, Şemsa Özar, Taylan Acar, Z. Selen Artan-Bayhan, Zehra Yayla Enfiyeci, Zuhal Esra Bilir
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kitabın Baskıları: 1. Basım: Mart 2021

Ferhunde Özbay Anısına hazırlanan bu kitap, 9 Mart 2018'de Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ev sahipliğinde düzenlenen “Birinci Ferhunde Özbay Anma Konferansı: Türkiye’de Aile, Evlilik ve Kadın İstihdamı” başlıklı konferansta yapılan sunumların yeniden kaleme alınarak bir araya getirildiği makalelerden oluşuyor.

Ferhunde Özbay göç, gençlik, demografik davranışlar, kadın bedeni ve emeği alanında yaptığı çalışmalarla ve Türkiye toplumunun demografik yapısının zaman içinde nasıl değiştiğini siyasi iktidarın toplumu şekillendirme hedefi çerçevesinde inceleyerek Türkiye’deki sosyal bilimlere fevkalade önemli bir katkı sağlamıştır.

Bu derlemede, Ferhunde Özbay’ın kadın ve aile ekseninde yürüttüğü çalışmalarıyla açılan yoldan ilerleyen genç kuşak araştırmacılar, kadınların özgürleşme sorununun sosyal bilimler açısından olduğu kadar, toplumsal yaşamın sürdürülebilirliği açısından da ne kadar tayin edici bir yerde durduğuna ışık tutuyor; Türkiye’nin bu bağlamda içinden geçtiği güncel süreci farklı kavramsal yaklaşımlar ve metodolojilerle ele alıyorlar. Hepsi kariyerlerinin başlarında olan yazarlar sayesinde Ferhunde Özbay’ın mirasının emin ellerde olduğuna şüphe yoktur.

Sosyal bilim anlamında hepimize, insani ve akademik alanda öğrencilerine, meslektaşlarına ve çevresindekilere her zaman ilham ve güç vermiş sevgili Ferhunde Özbay’ı saygı ve minnetle anıyoruz.

İÇİNDEKİLER

Sunuş
40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra Türkiye’de Kadın Emeği
Şemsa Özar

Giriş
Yirmi Birinci Yüzyılda Türkiye’de Kadın Sorunu
Taylan Acar

Türkiye’de Kadın İstihdamının Önündeki Demografik Zorluklar: Doğurganlık Davranışları ve Bağlam
Ayşe Abbasoğlu Özgören

İmkânsız Yakınlık: AVM'lerde Kurulan Satış Görevlisi Müşteri İlişkisi
Zuhal Esra Bilir

Zamanın Müteşebbis Ruhunun Peşinde Anne ve Eş Olmak:
Moda Tutkunu Genç Mütedeyyin Kadınların İş ve Aile Hayatı Deneyimleri
Merve Kütük-Kuriş

Türkiye’de İmam Nikâhı Yaygınlığının Evlilik Kuşaklarına Göre Değişimi: Hayat Tablosu Analizi
Faruk Keskin, Zehra Yayla Enfiyeci, İsmet Koç

Kadınlar Boşanma Hakkının Neresinde:
İki Kuşaktan Kadın İlkokul Öğretmeninin Anlatılarında
Boşanma ve Kadının Güçlenmesi
Aslı Çoban

ABD’ye Göç ve Toplumsal Cinsiyet: Roller, Normlar, Sınırlar
Z. Selen Artan-Bayhan

Kaynakça
Katkıda Bulunanlar

DUYURU | TEDÜ Göç Çalışmaları

Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Hilal Arslan’ın ‘’Suriyeli Göçmenlerin Nesnel ve Öznel İyilik Hali’’ adlı konuşması 18 Ocak 2022 tarihinde
TEDÜ Göç Çalışmaları Yüksek Lisans Programı kapsamında gerçekleşti.

DUYURU | TÜİK Verileri

Dernek başkanımız ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Sutay Yavuz açıklanan TÜİK verileri ile ilgili olarak Haber Global TV kanalının sorularını cevaplandırdı.